Pokračování světového bestselleru Kam se poděl můj sýr?


Po fenomenálním úspěchu knihy Kam se poděl můj sýr, jíž se v celém světě prodalo více než 28 milionů výtisků, připravil její autor Spencer Johnson pokračování s názvem Ven z bludiště.

Tato kniha navazuje na slavný příběh o čtyřech postavičkách, které žijí v „Bludišti a hledají „Sýr. Ten je metaforou toho, co v životě chceme, ať už je to zaměstnání, partnerský vztah, peníze, svoboda, zdraví, společenské uznání nebo duševní vyrovnanost. V první knize postavy hledaly cestu k sýru, ve druhé hledají cestu ven z bludiště.

K již známým postavičkám se v nové knize přidává ještě Naďa, jejíž pomoc je pro nalezení cesty z bludiště zásadní. Bludiště symbolizuje místo, kde to, co chceme, hledáme. Může to být organizace, pro niž pracujeme, společnost, ve které žijeme, nebo i partnerský vztah. Bludištěm může být také jakákoliv překážka v životě.

Formou je kniha velmi podobná prvnímu dílu a její důležité myšlenky, podané jednoduše a stručně, vás můžou provázet celý život. Inspirují vás a pomohou vám zvládnout strach ze životních změn.

 

Spencer Johnson (1938 – 2017) patří k uznávaným světovým myslitelům a oblíbeným autorům motivačních příběhů. Mezi jeho meziná-rodní bestsellery patří především Kam se poděl můj sýr?, Minutovýimanažer či Vrcholy a údolí.
Spencer Johnson je často označován za člověka, který dokáže uchopit složitost věcí a navrhnout geniálně jednoduchá řešení komplikovaných problémů. Vystudoval medicínu a psychologii na University of Southern California a Royal College of Surgeons. Lékařské vzdělání si doplnil ještě na Mayo Clinic a Harvard Medical School. Jeho práci se dostává široké publicity v předních médiích, jako jsou BBC, CNN nebo renomované světové deníky a časopisy. Jeho knihy vycházejí v mnohamilionových nákladech ve více než 47 světových jazycích. Ven z bludiště je bohužel autorovým posledním titulem.

 

Poznámka ke vzniku knihy

Příběh Kam se poděl můj sýr? doktor Spencer Johnson původně vytvořil, aby se vypořádal se složitým životním obdobím. Po letech, kdy se o svou bajku dělil s ostatními a viděl, jak moc druhým lidem pomáhá v životě i v práci, zpracoval příběh do krátké knížky.

Během šesti měsíců od vydání dosáhlo Spencerovo krátké podobenství přes milion výtisků a v průběhu pěti let se náklad vyšplhal na 21 milionů. V roce 2005 Amazon ohlásil, že knížka Kam se poděl můj sýr? je jeho historicky nejprodávanějším titulem. Za několik let si Spencerova oblíbená klasika našla cestu do domovů, společností, škol, kostelů, armády i do sportovních týmů.

V mnoha cizích jazycích se rozšířila po celém světě. Její čtenáři a fanoušci tvrdí, že moudrost, kterou v knížce našli, jim pomohla v kariéře, obchodu, ve zdraví

i v manželství. Má univerzální půvab. Jenže Spencer měl pocit, že některé otázky stále nejsou zodpovězeny. „Mnoho lidí, kteří si přečetli původní příběh," psal

v poznámkách k tomuto pokračování, „chtělo vědět proč a jak. Proč se někdy 

v době změn adaptujeme a daří se nám dobře, zatímco jindy nikoliv? A jak se můžeme v měnícím se světě přizpůsobit rychleji a snadněji, abychom byli šťastnější a úspěšnější a zároveň dokázali říct, co pro nás ‚úspěch´ znamená?" Spencer měl pocit, že odpověď na tyto otázky nejlépe najde a vyjádří, když příběh o sýru posune o krok dále.

 

Knížka Kam se poděl můj sýr? ukázala svým čtenářům cestu, jak se přizpůsobit změnám v životě i v práci. Kniha Ven z bludiště nám teď dává nástroj, který nám pomůže se na tuto cestu vydat a nejen se přizpůsobit změnám, nýbrž i změnit svůj osud.